De stichting

De regionale traditie voortzetten

 

De stichting

Op 13 december 2013 is het midwinterhoornblazen geplaatst op de lijst van Unesco als Immaterieel Cultuur Erfgoed. Het maken van de hoorn werd op 1 december 2018 toegevoegd op dezelfde lijst. Het midwinterhoornblazen en het maken van een hoorn zijn hierdoor erkend als levende traditie die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

De midwinterhoornblazers in Enschede zijn verenigd in een stichting en een vereniging.

Stichting De Enschedese Midwinterhoornblazers

Als De Stichting Enschedese Midwinterhoornblazers zijn wij mede verantwoordelijk deze levende traditie voort te zetten en door te geven aan de volgende generatie.

Doelstelling Stichting De Enschedese Midwinterhoornblazers

De Stichting Enschedese Midwinterhoornblazers stelt zich ten doel de levende traditie van het midwinterhoornblazen als Immaterieel Cultuur Erfgoed in Enschede meer bekendheid te geven en door te geven aan de volgende generatie.

Stichting De Enschedese Midwinterhoornblazers wil dit doel bereiken door:

  • Het jaarlijks organiseren van een Midwinterhoornwandeling in Enschede. Hiermee hoopt de stichting een grote groep mensen te bereiken en te enthousiasmeren voor de traditie;
  • Het gebruik maken (en verder ontwikkelen) van een lessenpakket voor (basis)scholen. Door het geven van lessen hoopt de stichting jongeren te interesseren in de eeuwenoude traditie van het Midwinterhoornblazen;
  • Het ondersteunen van de vereniging Enschedese Midwinterhoornblazers (EMB) bij het werven van nieuwe leden en te zorgen voor binding tussen de leden, zoals het organiseren van een zomerevenement;
  • Het aanplanten en onderhouden van bomen in het Ledeboerpark om zo hout te krijgen voor het maken van midwinterhoorns. Dit in samenwerking met de gemeente Enschede;

Contactgegevens Stichting Enschedese Midwinterhoornblazers

Contactadres: Honhofsweg 27, 7535 PJ  Enschede
KVK: 86360140
IBAN: NL19 ABNA 0111 8304 51
Algemeen e-mailadres: info@enschedesemidwinterhoornblazers.nl

Voorzitter

Niek Spit, 06-41624408, nspit@home.nl

Penningmeester

Pim van der Werff, 06-27095978, pimvdw@icloud.com

Secretaris

Marieke Beld, 06-20402684, mariekebeld@gmail.com

Meer informatie over de midwinterhoorn? Een lespakket aanvragen?

Wij helpen je graag verder. Want wij willen deze regionale traditie graag verder uitdragen. Neem contact met ons op voor meer informatie.